Urban Warfare, lokal fredsbevarelse og historiebrug Præsentation af tre militærhistoriske phd-projekter

Sted: Lokale: 4A.0.68, Københavns Universitet, Søndre Campus, Karen Blixens Vej 4, 2300 København S

Tidspunkt: Mandag den 11. november 2019, kl. 14.15-17.45

Dansk Militærhistorisk Kommission har i samarbejde med Saxo-instituttet arrangeret en præsentation af tre phd-projekter, som er placeret ved Forsvarsakademiets Institut for Militærhistorie, Kulturforståelse og Krigsteori – Danmarks største militærhistoriske forskningsmiljø.

Mens et af projekterne særligt undersøger de militære udfordringer ved bykamp, undersøger et andet nordiske soldaters fortolkning af deres mandat til fredsbevarelse i Bosnien. Det tredje fokuserer på, hvordan den danske hær på forskellige tidspunkter har anvendt militærhistorien i sin uddannelse af officerer. Projekterne spænder således bredt mht. emnefelt, teori- og metodegrundlag, samt den empiri, der anvendes, og de viser dermed fint spændvidden i moderne militærhistorie.

De tre forskere giver hver især en generel projektpræsentation med gennemgang af problemformulering, metode og teori, samt kilder og foreløbige resultater.

Indlæggene vil være på dansk.

Program:

14.15: Velkomst ved lektor Sofie Lene Bak, Saxoinstituttet, Københavns Universitet og Niels Bo Poulsen, institutchef ved Forsvarsakademiets Institut for Militærhistorie, Kulturforståelse og Krigsteori.

14.25: Major og cand. mag. Claudia Læssøe: Urban Warfare: The Israeli Army and the development of fighting in urban settings.

15.00: Spørgsmål og kommentarer.

15.15: Pause.

15.30: Cand. mag. Jakob Brink Rasmussen: Localized peace? Danish contributions to the IFOR and SFOR missions in postwar Bosnia 1995-2004.

16.05: Spørgsmål og kommentarer.

16.20: Pause

16.35: Cand. mag. Anna Sofie Schøning: Forsvarets brug af militærhistorie på officersuddannelserne: En historieteoretisk analyse.

17.10: Spørgsmål og kommentarer.

17.25: Buffertid. Derpå afslutning og påmindelse om næste arrangement i Dansk Militærhistorisk Kommission.

17.45: Arrangementet er slut.

Tilmelding ikke nødvendig

Vi er i luften med nyt layout

Kommissionens hjemmeside har fået nyt layout. Vi har prøvet at gøre det enkelt, jordnært og overskueligt. Fokus er på kommissionens arrangementer og på tidsskriftet Fra Krig og Fred.

I venstre side ses hovedmenuen. Her kan du få information om kommissionens tidsskrift – Fra Krig og Fred. Her er der også link til udgaver af tidsskriftet, der allerede er frigivet til open access via Tidsskrift.dk.

I hovedmenuen finder du også information om International Commission of Military History (ICMH).

Nederst til venstre ses en kalender med kommissionens kommende arrangementer. Klik på et arrangement for at læse mere og se programmet.

God fornøjelse