Baggrund og Historie

Dansk Militærhistorisk Kommission, stiftet den 19. november 1968.

Rigsarkivar Johan Hvidtfeldt (Foto: Elfeldt, ca. 1969)

Rigsarkivar Johan Hvidtfeldt
(Foto: Elfeldt, ca. 1969)

Stifteren, Rigsarkivar Johan Hvidtfeldt, var præsident fra 1968 og indtil sin død i 1979. Han havde siden 1961 været en markant formand for Dansk Historisk Fællesforening parallelt med, at han moderniserede dansk arkivvæsen.

I de sidste år af sit liv hjembragte han systematisk arkivalier fra Tyskland med henblik på, at der under hans ledelse kunne skrives en ny og grundig beskrivelse af forløbet op til 9. april 1940.

Erik Stig Jørgensen afsluttede sin nekrolog i Historisk Tidsskrift, Bind 14. række, 1 (1980) , med følgende korte karakteristik:

”Johan Hvidtfeldt gav rundhåndet af sig selv, både i arbejde og, blandt venner, i fest. Han levede et dådrigt liv. Jeg vil have lov at bruge dette udtryk. Han ville have værdsat det – og han har fortjent det.”

Kommissionen ønsker at videreføre Hvidtfeldts arbejde i denne ånd.

Kommissionens formænd siden 1979

Finn Aksgaard, kommissionens præsident fra 1979 til 1994.

Finn Aksgaard, kommissionens præsident fra 1979 til 1994.

Finn Askgaard, daværende direktør for Tøjhusmuseet, fungerede som kommissionens formand fra 1979 indtil 1994.

Finn Askgaard blev efterfulgt af generalløjtnant Kjeld Hillingsø, der blev afløst af generalmajor Karsten Møller i 2007.

Kommissionens fungerende formand, brigadegeneral Michael H. Clemmesen, har haft posten siden 2009.

Militærhistorisk Kommission tæller i 2015 ca. 115 medlemmer.

 

 

om militærhistorisk kommission

Dansk Militærhistorisk Kommission er en sammenslutning af militærhistorisk interesserede, der virker inden for det historiske forskningsområde, herunder på universiteter, museer, arkiver og biblioteker.

Kommissionen har som formål at fremme dansk militærhistorisk virksomhed og at varetage kontakten mellem dansk og international militærhistorisk virksomhed.

Seneste indlæg