Seminarer

Historier fra den danske efterretningshistorie

Mandag den 8. april 2019 kl. 14.00-18.00

Auditoriet på Forsvarsakademiet, Svanemøllen Kaserne Bygning 118.

Baggrund

Seminaret om dansk efterretningshistorie den 19. november 2018 viste den meget store interesse, der var for emnet. Det viste samtidig, at deltagerne ønskede at høre om og forstå nøglepersonerne, og at man ønskede at have tid og mulighed for at diskutere det enkelte indlæg. Derfor dette seminar med netop dette program og fokus.

Program:

1400-1405: Velkommen: Michael H. Clemmesen

1405-1415: Introduktion: Kristian Bruhn

1415-1800: Under ordstyrer, Søren Nørbys, ledelse

1415-1450 fulgt af diskussion 1450-1505: Kristian Bruhn:

”Z” og ”Brutus” m.fl. Identifikation af nøglepersonerne i dansk efterretningshistorie 1900-1920.

1505-1540 fulgt af diskussion 1540-1555: Michael H. Clemmesen

Marineattaché, Kommandörkapten Nils Josef Arnberger, kontreadmiral Rechnitzer, svenskerens rapporter til Abwehr i 1928 og disse rapporters direkte virkning på det tysk-danske forhold.

1555-1610: Kaffepause

1610-1645 fulgt af diskussion 1645-1700: Trine Engholm Michelsen

Svend Truelsens illegale meldenet 1943-1944 fra Landbrugsrådets Kødforsyning og hotelreceptioner i provinsen

1700-1735 fulgt af diskussion 1735-1750: Henrik Stevnsborg:

To efterretningschefer, der kom i ulykke – E.G. Strøbech og Troels Hoff

1750-1800: Afsluttende bemærkninger, vejen frem: Kristian Bruhn.

Tilmelding via email: milhiskom@gmail.com

Deltagelse er gratis for kommissionens medlemmer, ansatte på Forsvarsakademiet og studerende (med studiekort). For andre deltagere: 100 kr. via MobilePay (24241654) eller kontant på seminaret.


Om militære erindringer og biografier (hovedindlæg af professor Rachel Woodward med afsæt i hendes bog “Bringing War to Book”.

Onsdag den 22. maj 2019. Klokkeslæt tilgår.

Saxo Instituttet på Københavns Universitet Amager

Tilmelding via email: milhiskom@gmail.com

Deltagelse er gratis for kommissionens medlemmer, ansatte på Forsvarsakademiet og studerende (med studiekort). For andre deltagere: 100 kr. via MobilePay (24241654) eller kontant på seminaret.


Bogseminar 1

Mandag den 16. september 2019. Nærmere info tilgår.


Danmark og efterkrigstiden efter Første Verdenskrig

Mandag den 7. oktober 2019. Nærmere info tilgår.


Udvalgte aktuelle ph.d.-projekter på Institut for Militærhistorie, Kulturforståelse og Krigsteori

Mandag den 18. november 2019. Nærmere info tilgår.


Bogseminar 2

Mandag den 6. januar 2020. Nærmere info tilgår.


Flere historier fra den danske efterretningshistorie

Mandag den 27. januar 2020. Nærmere info tilgår.


Årsmødeseminar 2020

Mandag den 2. marts 2020. Nærmere info tilgår.


om militærhistorisk kommission

Dansk Militærhistorisk Kommission er en sammenslutning af militærhistorisk interesserede, der virker inden for det historiske forskningsområde, herunder på universiteter, museer, arkiver og biblioteker.

Kommissionen har som formål at fremme dansk militærhistorisk virksomhed og at varetage kontakten mellem dansk og international militærhistorisk virksomhed.

Seneste indlæg