Seminarer

Den militærhistoriske biografi: Et seminar om militære erindringer og biografier

Onsdag den 22. maj 2019. Kl. 12:45 – 17:15

Saxo Instituttet på Københavns Universitet Amager, Bygning 27, Stuen, Rum 17

Biografier om de kendte er populære og sælger godt. Det gælder også biografier om historiske personer. Det har også bredt sig ind i den militære verden, hvor der i de seneste år er udgivet en række biografier og erindringer, som tager udgangspunkt i militærhistorien og i krigsdeltagelse.

Det nye er, at de militære erindringer og biografier ikke kun skrives af og om samfundets top – konger, ministre, generaler og admiraler. Mange af det stadig stigende antal biografier og erindringer tager nu udgangspunkt i historien om “almindelige” mennesker, der deltog i militære handlinger, men som sjældent havde den store indflydelse på egen skæbne og da sket ikke på de historiske rammer. Professor Rachel Woodward, Newcastle University, har sammen med en kollega analyseret mere en 100 nyere (efter 1990) britiske militære erindringer og publiceret resultaterne i bogen Bringing War to Book.

Hvorfor skrives disse bøger, og hvilke overvejelser fører skrivningen til hos forfatterne? Det er forfatterens overvejelser, der her bringes frem. Hvilke dilemmaer tvinges forfatteren til at tage op, hvilke overvejelser må forfatteren gøre sig om hovedpersonen og måske deres efterkommere, og hvilke overvejelser må forfatteren gøre sig som faghistoriker?

Program

1245-1300: Velkomst ved Steen Bornholdt Andersen, seniorforsker, Forsvarsakademiet

1300-1430: Key note address: Professor Rachel Woodward (præsenteres af Niels Bo Poulsen, institutchef, Forsvarsakademiet)

1430-1500: Pause

1530-1600: Søren Nørby: Om tilblivelsen af “Åbent Hav – Viceadmiral Jørgen F. Borcks errdringer – Mit liv i Søværnet 1945-1990.” (introduceres af Rasmus Dahlberg, Forsvarsakademiet.

1600-1630: Thomas Harder: Om tilblivelsen af “Anders Lassens Krigs: 9. april 1940 – 9. april 1945.”

1630-1710: Paneldiskussion:

Moderator: Rasmus Dahlberg

I panelet:

Mikkel Kirkebæk, Søren Nørby og Thomas Harder.

1710-1715: Afslutning med præsentation af Dansk Militærhistorisk Kommissions næste sæson.

Seminaret er gratis for alle og kræver ikke til tilmelding.

Seminaret gennemføres som et samarbejde mellem Saxo Instituttet, Forsvarsakademiet og Dansk Militærhistoriske Kommission.


Bogseminar 1

Mandag den 16. september 2019. Nærmere info tilgår.


Danmark og efterkrigstiden efter Første Verdenskrig

Mandag den 7. oktober 2019. Nærmere info tilgår.


Udvalgte aktuelle ph.d.-projekter på Institut for Militærhistorie, Kulturforståelse og Krigsteori

Mandag den 18. november 2019. Nærmere info tilgår.


Bogseminar 2

Mandag den 6. januar 2020. Nærmere info tilgår.


Flere historier fra den danske efterretningshistorie

Mandag den 27. januar 2020. Nærmere info tilgår.


Årsmødeseminar 2020

Mandag den 2. marts 2020. Nærmere info tilgår.


om militærhistorisk kommission

Dansk Militærhistorisk Kommission er en sammenslutning af militærhistorisk interesserede, der virker inden for det historiske forskningsområde, herunder på universiteter, museer, arkiver og biblioteker.

Kommissionen har som formål at fremme dansk militærhistorisk virksomhed og at varetage kontakten mellem dansk og international militærhistorisk virksomhed.

Seneste indlæg