Seminarer

Bogpræsentation den 25. februar 2019 kl. 15:00 – 17:00

Michael H. Clemmesen: Sønderjyllands forsvar og Lembourns spionage: Om skiftet i 1928 tilbage til Tyskerkursen fra småflirt med fransk alliance. Syddansk Universitetsforlag, 2019

Auditoriet på Forsvarsakademiet, Svanemøllen Kaserne Bygning 118.

 1920-grænsen var for mange tyskere en voldsgrænse, et symbol på opportunistisk dansk udnyttelse af fransk tyskerhad. Danmark måtte være Frankrigs skabsallierede mod Tyskland, og ved hjælp af den svenske marineattaché fik man bekræftet antagelsen i sommeren 1928. Da var kaptajn Harry Lembourn fra Tøndergarnisonen blevet arresteret efter et kluntet spionageforsøg i Berlin. Tyskland udnyttede sagen til at give naboen en klar advarsel. Chokeret vendte Danmark tilbage til en entydig ”Tyskerkurs”, dvs. en aktiv tilpasning af en neutralitetspolitik til Tysklands ønsker. Man lovede under hånden Berlin at fortsætte afstraffelsen af Lembourn, når han kom ud af det tyske fængsel. Det kupforsvar af Sønderjylland med krigsveteraner og frivillige, som Lembourn havde besøgt Berlin for at hjælpe, kollapsede, og danske politikere blev bekræftet i, at dansk forsvar skulle nedrustes til et niveau, hvor det ikke kunne løse forsvarsopgaver. Som i foråret 1918 var Danmark igen klar til en 9. april. 

 Program:

 • Velkomst: Niels Bo Poulsen, Chef for Forsvarsakademiets Institut for Militærhistorie, Kulturforståelse og Krigsteori 
 • Forlagets bemærkninger: Martin Lindø Westergaard, Forlagsdirektør 
 • Lembournforløbet i de to næste generationers erindring: Viggo og Niels Øhlenschlæger 
 • Forfatteren: Kort om bogens ”nyheder” 
 • Observationer fra en gammel chef fra centraladministrationen: Hans Würtzen, bl.a. fhv. Departementschef i Finansministeriet 
 • Om muligt kommentar fra den historiker, der skabte en central del af grundlaget: Dr. Phil. Knud Larsen 
 • Spørgsmål fra salen og svar 
 • Åbning af receptionen: Ole Kværnø, dekan 
 • Reception og mulighed for at bestille bogen til forlagets tilbudspris: 300,- for bogen og 700.- for hele trilogien: 

Tilmeldingsfrist: 18. februar 2019 eller indtil alle pladser er taget. Tilmelding til milhiskom@gmail.com 


Årsmødeseminar 2019

Mandag den 4. marts 2019 kl. 13.00-17.00

Årsmødet følger kl. 17.00-18.00

Auditoriet på Forsvarsakademiet, Svanemøllen Kaserne Bygning 118.

Militær læring –danske eksempler om forskellige motiver om militær læring fra det 20. århundrede.

Kommissionen udsendte sidste år et særnummer af tidsskriftet ”Om læring og indsigt fra krig” om udvalgte slag og kampagner, og om hvorledes man i Danmark gennem tiden har søgt at lære af krigen. Den militære verden er til alle tider blevet påvirket af ændringer i krigens og opgavens vilkår. Nye våben og doktriner påvirker, når en modstander anvender dem mod en selv. Konkrete hændelser kan tvinge en selv til at handle eller de rigtige personer på dette rigtige sted kan ændre vilkårene. På årsmødeseminaret bygges der videre på emnet – læring af krig og hændelser – gennem 4 konkrete nedslag på danske nyere eksempler ikke mindst skabt af det 20. århundredes udfordringer og muligheder som konsekvens af samfundsudviklingen og ikke mindst den teknologiske udvikling.

Program:

 • Velkomst ved Kommisionens præsident, Michael H. Clemmesen
 • Velkomst ved ordstyrer Lars Wille-Jørgensen

Oplæg 1: Jesper Sahl Nielsen: Den militære dannelsesrejse – om at besøge en krig for at lære af den

Den japansk-russiske krig 1904-05 viste, hvor ødelæggende ildkraften fra automatiske våben og artilleriet var blevet, og hvor sårbare militære enheder var blevet. Den internationale interesse for at lære af de russiske og japanske erfaringer førte derfor til en udbredt deltagelse af krigsobservatører –og Danmark var ingen undtagelse. Men hvordan gik det så, da deres observationer og anbefalinger mødte de hjemlige systemer?

Om oberst Ellis Wolf, hovedlærer i krigskunst på Hærens Officersskoles, og andre officerers rejse til den japansk-russiske krig 1905 og om modtagelsen og udbredelsen af deres lære i landenes forsvar i årene efter.

Oplæg 2: Michael Clemmesen: Først irregulær kuptrussel og så en motoriseret og derefter pansret modstander

Den danske hærs organisatoriske og doktrinære svar på udviklingen af den tyske trussel mod Sønderjylland 1923-1940 fra en hybrid kuptrussel til en motoriseret invasion.

Oplæg 3: Rasmus Dahlberg: Læring kræver lig på bordet

Der findes mange eksempler fra den civile verden på, at nødvendige forandringer og læring af erfaringer først for alvor finder sted, når katastrofen er sket. På baggrund af et igangværende forskningsprojekt om Søværnets civile og nationale opgaveløsning ser Rasmus Dahlberg nærmere på udviklingen af søredningskapaciteten i Nordatlanten efter grønlandsskibets Hans Hedtofts forlis i januar 1959 syd for Kap Farvel.

Oplæg 4: Søren Nørby: Ændringerne kom fra ”mellemdækket”

Erfaringerne fra den første Irak-krig førte til luftmilitær nytænkning i USA. Erfaringer, som vakte interesse blandt en lille gruppe yngre officerer i Flyvevåbnet og som derpå og uformelt udviklede en operativ doktrin for Flyvevåbnet. Gruppens arbejde fik stor betydning for værnets udvikling fra garnisonsflyvevåben til Expeditionary Air Force.

Indlæggene afrundes af årsmødets rapporteur, General Knud Bartels.

17.00-18.00: Generalforsamling

Efter generalforsamlingen ved der være spisning for Kommisionens medlemmer, der på forhånd har tilmeldt sig dette. Mere info vedr. spisning følger.

Tilmelding via email: milhiskom@gmail.com

Deltagelse er gratis for kommissionens medlemmer, ansatte på Forsvarsakademiet og studerende (med studiekort). For andre deltagere: 100 kr. via MobilePay (24241654) eller kontant på seminaret.


om militærhistorisk kommission

Dansk Militærhistorisk Kommission er en sammenslutning af militærhistorisk interesserede, der virker inden for det historiske forskningsområde, herunder på universiteter, museer, arkiver og biblioteker.

Kommissionen har som formål at fremme dansk militærhistorisk virksomhed og at varetage kontakten mellem dansk og international militærhistorisk virksomhed.

Seneste indlæg