Dansk Militærhistorisk Kommission
    • Search

Seminarer

Kortlagt fra øst: Warszawa pagtens geografiske informationsindhentning om Danmark under den Kolde Krig

Mandag d. 1. oktober 2018 kl. 14.00-17.30.

Auditoriet på Forsvarets Sprogskole; Svanemøllen Kaserne Byg 75

Baggrund

Geografisk information er en afgørende forudsætning for krigsførelse. Under den Kolde Krig havde Sovjetunionen et omfattende og globalt militært kortlægningsprogram, som også indbefattede de øvrige lande i Warszawa pagten. Danmarks fremskudte placering, betød en naturlig interesse for landet fra de østlige efterretningstjenester, og der findes i arkiverne, kendte eksempler på indsamling af geografiske information fra den østtyske militære efterretningstjeneste. Men fandt de indsamlede oplysninger vej til de militære kort og hvordan var kvaliteten af de indhentede oplysninger? I dag er dele af kortlægningsprogrammet kendt i vesten, men har indtil nu kun i mindre grad været genstand for forskning. Ny international forskning viser imidlertid, at det Sovjetiske kortlægningsprogram, lykkedes med at indsamle en lang række præcise informationer over hele verden.

Dette seminar dykker ned i den seneste forskning om det sovjetiske militære kortlægningsprogram og Warszawa-pagtens geografiske efterretningsindhentning under den Kolde Krig. Blandt andet med et oplæg fra Alexander Kent, en af forfatterne til det internationale hovedværk om den sovjetiske kortlægning: ”The red atlas”

PROGRAM

14.00:  Velkomst v. Steen Borenholdt Andersen

14.05 – 15.00: Alexander Kent, Reader in Cartography and Geographic Information, Canterbury Christ Church University, The Red Atlas – Global Soviet military mapping during the Cold War

15.00 – 15.15: Pause

15.15 – 15.45: Stig Roar Svenningsen, Det Kgl. Bibliotek, Den sovjetiske militære kortlægning af Danmark 1950 – 1989              

15.45 – 16.15:  Jakob Seerup, Bornholms Museum, Bornholm og den sovjetiske militære kortlægning          

16.15 – 16.30: Pause

16.30 – 16.50:  Peter Michaelsen, pens. topograf, Den Sovjetiske kortlægning set fra Danmark

16.50 – 17.10: Thomas Theis Nielsen, Roskilde Universitet, Kystfrontens operative kartografi

17.10 – 17.30: Diskussion og afrunding

Deltagelse er gratis for kommissionens medlemmer, ansatte på Forsvarsakademiet og studerende (med studiekort). For andre deltagere: 100 kr. via MobilePay (24241654) eller kontant på seminaret.

 


Dansk efterretningshistorie 1914-1945

Mandag den 19. november 2018 kl. 14.00-18.00

Auditoriet på Forsvarets Sprogskole; Svanemøllen Kaserne Byg 75

Baggrund

Militærhistorisk Kommission har de seneste år arrangeret en række seminarer om dansk efterretningshistorie. Dette seminar har et dobbelt formål. For det første er det en præsentation af resultaterne af fem større individuelle forskningsprojekter med mulighed for en frugtbar diskussion af de enkelte oplæg hver især. For det andet bliver perioden 1914-1945 ofte anskuet som ét sammenhængende forløb med en høj grad af kontinuitet i den internationale politik. Om det også var tilfældet i efterretningshistorien, vil seminaret forhåbentlig gøre os klogere på.

PROGRAM

14.00 – 14.10: Velkomst ved Kristian Bruhn

14.10 – 14.40: Spionage og kontraspionage i Danmark under 1. verdenskrig, museumsinspektør Kristian Bruhn

14.40 – 15.10: Dansk-fransk efterretningssamarbejde i 1920erne, pens. brigadegeneral Michael Clemmesen

15.10 – 15.25: Pause

15.25 – 15.55: Russisk spionage i Danmark i Mellemkrigstiden, pens. lektor Niels Erik Rosenfeldt

15.55 – 16.25: Den danske militære E-tjeneste 1940-45, ph.d. Trine Engholm Michelsen

16.25 – 16.40: Pause

16.40 – 17.10: Dansk politis kontraefterretningsvirksomhed 1940-45, professor Henrik Stevnsborg

17.10 – 18.00: Diskussion og afrunding

Deltagelse er gratis for kommissionens medlemmer, ansatte på Forsvarsakademiet og studerende (med studiekort). For andre deltagere: 100 kr. via MobilePay (24241654) eller kontant på seminaret.


Bogseminar

Mandag den 7. januar 2019 kl. 13.00-17.00

Mere info om programmet tilgår.


Årsmødeseminar

Mandag den 5. marts 2019 kl. 13.00-17.00

Mere info om programmet tilgår.


 

om militærhistorisk kommission

Dansk Militærhistorisk Kommission er en sammenslutning af militærhistorisk interesserede, der virker inden for det historiske forskningsområde, herunder på universiteter, museer, arkiver og biblioteker.

Kommissionen har som formål at fremme dansk militærhistorisk virksomhed og at varetage kontakten mellem dansk og international militærhistorisk virksomhed.