Dansk Militærhistorisk Kommission
    • Search

Seminarer

Årsmødeseminar:

Den Militærhistoriske Kommissions 50-års-Jubilæumsseminar

Mandag den 5. marts 2018 kl. 13-17

Auditoriet på Forsvarets Sprogskole; Svanemøllens Kaserne, Bygning 75
Deltagelse er gratis for kommissionens medlemmer, ansatte på Forsvarsakademiet og studerende (med studiekort).
For andre deltagere: 100 kr. – MobilePay (24241654) eller kontant på seminaret.

PROGRAM: (som PDF) Jubilæumsseminaret 5.3.2018

1300: Velkomst

1305-1530: Seminaret – Ordstyrer: generalløjtnant Kjeld Hillingsøe

1305:

Professor Gunnar Åselius fra Försvarshögskolan i Stockholm indleder med den generelle foreläsning om “Forventningerne om den fremtidige krig i historisk belysning”

1350-1530:

3 x 20-25 minutters indlæg om perioders forventninger og evt. realiteten.

Jeppe Plenge Trautner om forventningerne i Danmark 1994 til 2014.

Michael H Clemmesen om skiftende danske forventninger 1948 til 1989.

Oberstløitnant Harald Høiback fra Forsvarets Stabsskole i Oslo om norske forventninger fra 1936 til 1940.

1530-1700: Præsentationen af FAK-IMK-Antologien ”Læring og indsigt fra krig

Indleder og ordstyrer: Chefen for Institut for Militærhistorie, Kulturforståelse og Krigsteori Niels Bo Poulsen

Korte indlæg af repræsentant fra Forsvarsakademiet og af kommissionens præsident fulgt af reception.

 

 

om militærhistorisk kommission

Dansk Militærhistorisk Kommission er en sammenslutning af militærhistorisk interesserede, der virker inden for det historiske forskningsområde, herunder på universiteter, museer, arkiver og biblioteker.

Kommissionen har som formål at fremme dansk militærhistorisk virksomhed og at varetage kontakten mellem dansk og international militærhistorisk virksomhed.