Fra Krig og Fred

Fra Krig og Fred er et fagfællebedømt akademisk tidsskrift om krig, konflikt og samfund. Tidsskriftet udgives af Dansk Militærhistorisk Kommission i samarbejde med Syddansk Universitetsforlag. Tidsskriftets ansvarhavende redaktør er kommissionens præsident Michael H. Clemmesen.

Hvert nummer af tidsskriftet indeholder 3-5 større artikler, der typisk formidler emneafgrænsede militærhistoriske forskningsresultater eller behandler forskningsstatus inden for et givet område.

Det er muligt at abonnere på tidsskriftet gennem Syddansk Universitetsforlag

Ældre udgaver af tidsskriftet ligger tilgængelige i open access ses på www.tidsskrift.dk

 

 

om militærhistorisk kommission

Dansk Militærhistorisk Kommission er en sammenslutning af militærhistorisk interesserede, der virker inden for det historiske forskningsområde, herunder på universiteter, museer, arkiver og biblioteker.

Kommissionen har som formål at fremme dansk militærhistorisk virksomhed og at varetage kontakten mellem dansk og international militærhistorisk virksomhed.

Seneste indlæg