Program for Årsmødeseminar

Afholdes i Kanonhallen på Danmarks Krigsmuseum

Tøjhusgade 3, 1220 København

Velkomst: 14.00 – 14.10

Jens Carl Kirchmeyer-Andersen, direktør for Danmarks Krigsmuseum
Ordstyrer: Michael Clemmesen

Del 1: 14.10 – 15.10
Den militære profession – anvendelse af militærhistorien til indsigt og læring:

Introduktion om anvendelse af militær- og krigshistorien for at opnå indsigt i den militære profession ved oberstløjtnant Steen Wegener, Chef for Center for Landoperationer, Forsvarsakademiet

Indlæg om uddannelsen i Militær- og krigshistorie for kadetter på Hærens Officersskole ved Allan Slott Rasmussen, Institut for Militærhistorie, Kulturforståelse og Krigsteori, Forsvarsakademiet

Indlæg om anvendelse af militærhistorie til operativ læring ved Steen Bornholdt Andersen, Institut for Militærhistorie, Kulturforståelse og Krigsteori

Del 2: 15.10 – 15.40

Formidling af krigs- og militærhistorie som kommerciel vare ved kommandør (pens.) Poul Gross

Pause: 15.40 – 15.50
Del 3: 15.50 – 17.00

Det moderne militærhistoriske museum ved præsentation af to væsentlige aktører:

Indlæg om formidling i rammen af Danmarks Krigsmuseum ved direktør Jens Carl Kirchmeyer-Andersen Krigsmuseet

Indlæg om formidling i rammen af Mosede Fort ved museumsinspektør Louise Kofod Ahmt.

Debat: 17.00 – 17.30

Diskussion ledet efter sit indtryk af forløbet af rapportøren, [professor Gunner Lind]: ”Formidling af militærhistorie; Relevans, formål, vilkår og muligheder nu og i morgen”

“De stridbare danskere” og “Den røde underverden”

Mandag den 6. januar afholder kommissionen igen bogseminar. Forfatterne René Karpantschof og Jesper Jørgensen præsenterer deres seneste udgivelser og Martin Lindø Westergaard præsenterer SDU Forlags katalog som relaterer sig til det militærhistoriske emneområde.

Se Fuldt Program

René Karpantschof fortæller om arbejdet med bogen ”De stridbare danskereOm indholdet af bogen, skriver forlaget Gad: Danmarks moderne gennembrudstid var mere vild og spektakulær end hidtil antaget. Det fortæller historiker René Karpantschof i denne overraskende fremstilling af dansk politisk liv som helhed i de epokegørende år 1848-1920. Vi følger oprørte demonstranter, religiøse afvigere, passionerede kunstnere og farlige tjenestepiger, men også politiet, politikere, præster, direktører, generaler og konger. Vi bliver vidne til politiske kaos, revolverdrab og forræderiske sammensværgelser, og vi ser, hvordan perioden kulminerede i en episk styrkeprøve mellem to samfundssystemer: Kapitalisme eller socialisme.

Jesper Jørgensen fortælle om arbejdet med bogen ”Den røde underverden. Hemmelig kommunistisk virksomhed i Skandinavien mellem to verdenskrige”. Om bogens indhold skriver forlaget Gyldendal: I tiden mellem de to verdenskrig spiller Skandinavien en hovedrolle for kommunistiske undergrundsaktiviteter med global rækkevidde. Med legale og illegale metoder dirigerer og kontrollerer magthaverne i Moskva den kamp, der skal udvide revolutionen i Rusland til intet mindre end en verdensrevolution.

Urban Warfare, lokal fredsbevarelse og historiebrug Præsentation af tre militærhistoriske phd-projekter

Sted: Lokale: 4A.0.68, Københavns Universitet, Søndre Campus, Karen Blixens Vej 4, 2300 København S

Tidspunkt: Mandag den 11. november 2019, kl. 14.15-17.45

Dansk Militærhistorisk Kommission har i samarbejde med Saxo-instituttet arrangeret en præsentation af tre phd-projekter, som er placeret ved Forsvarsakademiets Institut for Militærhistorie, Kulturforståelse og Krigsteori – Danmarks største militærhistoriske forskningsmiljø.

Mens et af projekterne særligt undersøger de militære udfordringer ved bykamp, undersøger et andet nordiske soldaters fortolkning af deres mandat til fredsbevarelse i Bosnien. Det tredje fokuserer på, hvordan den danske hær på forskellige tidspunkter har anvendt militærhistorien i sin uddannelse af officerer. Projekterne spænder således bredt mht. emnefelt, teori- og metodegrundlag, samt den empiri, der anvendes, og de viser dermed fint spændvidden i moderne militærhistorie.

De tre forskere giver hver især en generel projektpræsentation med gennemgang af problemformulering, metode og teori, samt kilder og foreløbige resultater.

Indlæggene vil være på dansk.

Program:

14.15: Velkomst ved lektor Sofie Lene Bak, Saxoinstituttet, Københavns Universitet og Niels Bo Poulsen, institutchef ved Forsvarsakademiets Institut for Militærhistorie, Kulturforståelse og Krigsteori.

14.25: Major og cand. mag. Claudia Læssøe: Urban Warfare: The Israeli Army and the development of fighting in urban settings.

15.00: Spørgsmål og kommentarer.

15.15: Pause.

15.30: Cand. mag. Jakob Brink Rasmussen: Localized peace? Danish contributions to the IFOR and SFOR missions in postwar Bosnia 1995-2004.

16.05: Spørgsmål og kommentarer.

16.20: Pause

16.35: Cand. mag. Anna Sofie Schøning: Forsvarets brug af militærhistorie på officersuddannelserne: En historieteoretisk analyse.

17.10: Spørgsmål og kommentarer.

17.25: Buffertid. Derpå afslutning og påmindelse om næste arrangement i Dansk Militærhistorisk Kommission.

17.45: Arrangementet er slut.

Tilmelding ikke nødvendig