Urban Warfare, lokal fredsbevarelse og historiebrug Præsentation af tre militærhistoriske phd-projekter

Sted: Lokale: 4A.0.68, Københavns Universitet, Søndre Campus, Karen Blixens Vej 4, 2300 København S

Tidspunkt: Mandag den 11. november 2019, kl. 14.15-17.45

Dansk Militærhistorisk Kommission har i samarbejde med Saxo-instituttet arrangeret en præsentation af tre phd-projekter, som er placeret ved Forsvarsakademiets Institut for Militærhistorie, Kulturforståelse og Krigsteori – Danmarks største militærhistoriske forskningsmiljø.

Mens et af projekterne særligt undersøger de militære udfordringer ved bykamp, undersøger et andet nordiske soldaters fortolkning af deres mandat til fredsbevarelse i Bosnien. Det tredje fokuserer på, hvordan den danske hær på forskellige tidspunkter har anvendt militærhistorien i sin uddannelse af officerer. Projekterne spænder således bredt mht. emnefelt, teori- og metodegrundlag, samt den empiri, der anvendes, og de viser dermed fint spændvidden i moderne militærhistorie.

De tre forskere giver hver især en generel projektpræsentation med gennemgang af problemformulering, metode og teori, samt kilder og foreløbige resultater.

Indlæggene vil være på dansk.

Program:

14.15: Velkomst ved lektor Sofie Lene Bak, Saxoinstituttet, Københavns Universitet og Niels Bo Poulsen, institutchef ved Forsvarsakademiets Institut for Militærhistorie, Kulturforståelse og Krigsteori.

14.25: Major og cand. mag. Claudia Læssøe: Urban Warfare: The Israeli Army and the development of fighting in urban settings.

15.00: Spørgsmål og kommentarer.

15.15: Pause.

15.30: Cand. mag. Jakob Brink Rasmussen: Localized peace? Danish contributions to the IFOR and SFOR missions in postwar Bosnia 1995-2004.

16.05: Spørgsmål og kommentarer.

16.20: Pause

16.35: Cand. mag. Anna Sofie Schøning: Forsvarets brug af militærhistorie på officersuddannelserne: En historieteoretisk analyse.

17.10: Spørgsmål og kommentarer.

17.25: Buffertid. Derpå afslutning og påmindelse om næste arrangement i Dansk Militærhistorisk Kommission.

17.45: Arrangementet er slut.

Tilmelding ikke nødvendig