Program for Årsmødeseminar

Afholdes i Kanonhallen på Danmarks Krigsmuseum

Tøjhusgade 3, 1220 København

Velkomst: 14.00 – 14.10

Jens Carl Kirchmeyer-Andersen, direktør for Danmarks Krigsmuseum
Ordstyrer: Michael Clemmesen

Del 1: 14.10 – 15.10
Den militære profession – anvendelse af militærhistorien til indsigt og læring:

Introduktion om anvendelse af militær- og krigshistorien for at opnå indsigt i den militære profession ved oberstløjtnant Steen Wegener, Chef for Center for Landoperationer, Forsvarsakademiet

Indlæg om uddannelsen i Militær- og krigshistorie for kadetter på Hærens Officersskole ved Allan Slott Rasmussen, Institut for Militærhistorie, Kulturforståelse og Krigsteori, Forsvarsakademiet

Indlæg om anvendelse af militærhistorie til operativ læring ved Steen Bornholdt Andersen, Institut for Militærhistorie, Kulturforståelse og Krigsteori

Del 2: 15.10 – 15.40

Formidling af krigs- og militærhistorie som kommerciel vare ved kommandør (pens.) Poul Gross

Pause: 15.40 – 15.50
Del 3: 15.50 – 17.00

Det moderne militærhistoriske museum ved præsentation af to væsentlige aktører:

Indlæg om formidling i rammen af Danmarks Krigsmuseum ved direktør Jens Carl Kirchmeyer-Andersen Krigsmuseet

Indlæg om formidling i rammen af Mosede Fort ved museumsinspektør Louise Kofod Ahmt.

Debat: 17.00 – 17.30

Diskussion ledet efter sit indtryk af forløbet af rapportøren, [professor Gunner Lind]: ”Formidling af militærhistorie; Relevans, formål, vilkår og muligheder nu og i morgen”